Label: Enrico Berlinguer

Rechts en links, sinds 1989 de twee armen van het neoliberale monster

Diego Fusaro      Zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde was men door kortzichtigheid of kwade trouw niet in staat de werkelijke historische betekenis van 1989 te begrijpen als de triomf van het Amerikaanse kapitalisme over alle vormen van cultureel, politiek en economisch verzet. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd het zogenaamde “neofascisme” grotendeels geconfigureerd als een middel tot serviele Atlanticistische en anti-Sovjet normalisatie, functioneel voor het opgeven van elk anti-imperialistisch verzet en de […]

Lees verder ...