Zannekinbond

De Zannekinbond is een Vlaamse denktank die zich bezighoudt met ideeënvorming omtrent een soeverein en sociaal Vlaanderen. Ons doel is te komen tot een nieuw, eigentijds denkkader rond problemen van economische, sociale, geopolitieke en ecologische aard in een liberale en globaliserende wereldorde. Door middel van opiniestukken, lezingen, debatten en vertalingen van relevante maar bij ons vaak onbekende buitenlandse auteurs, trachten wij nieuwe ideeën te ontwikkelen en het publieke debat te stimuleren. De Zannekinbond is geen actiegroep, telt onder haar stichtende leden geen andere organisaties dan zichzelf en is partijonafhankelijk.