Verjaardag van de Russische Speciale Militaire Operatie: Een overwinning voor Rusland is een overwinning voor de internationale arbeidersklasse!

Op 24 februari is het een jaar geleden dat Rusland de mensen in de Volksrepublieken Lugansk en Donetsk te hulp schoot en in de regio Oost-Oekraïne diegenen verdedigde die zich in 2014 hadden afgescheiden vanwege de neonazistische banden van het regime in Kiev. Het Duitse fascisme was de speerpunt waarmee het imperialisme in de Tweede Wereldoorlog probeerde om de arbeidersstaat Sovjet-Unie te vernietigen. Fascistische krachten zijn opnieuw gebruikt door het imperialisme in Oekraïne, deze keer om het volk van de Donbass en het kapitalistische Rusland als doelwit te nemen. Nu het VS/EU/NAVO-blok hun beleid van beperkte interventie heeft laten varen ten gunste van openlijke escalatie, staat de wereld opnieuw aan de vooravond van een vernietigende oorlog tussen nucleair bewapende mogendheden.

De NAVO heeft 30 jaar lang tegen het Russische volk gelogen en de afstand tussen de bij de NAVO aangesloten landen en de Russische grens kleiner gemaakt. Russofobie vormde een handige dekmantel voor het imperialisme, dat iedere vorm van bezorgdheid over de ambities van de NAVO om wapens te plaatsen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne afdoet als Russische agressie. We weten nu dat elke stap van de zogenaamde diplomatie van het Minsk-akkoord uit niets anders bestond dan gebroken beloften, en een gelegenheid vormde om de imperialistische oorlog verder voor te bereiden. Angela Merkel en de voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko hebben beiden toegegeven dat het Minsk-akkoord bedoeld was om Rusland aan het lijntje te houden zodat de NAVO Oekraïne van wapens kon voorzien.

De fascistische milities en bataljons van de Oekraïense strijdkrachten terroriseerden de burgers van Donbass tussen 2014 en 2022, waarbij duizenden burgers werden gedood en Rusland uiteindelijk geen andere keuze had dan een offensief in de regio te beginnen om de Russischtalige bevolking te beschermen. De Russen zijn nooit vergeten hoeveel van hun voorouders, die vochten als burgers van de Sovjet-Unie, tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven om nazi-Duitsland te verslaan. Gezien deze geschiedenis was het voor veel Russen onverdraaglijk om te zien hoe figuren als Stepan Bandera weer voet aan de grond kregen om Rusland in opdracht van het imperialisme te bedreigen.

Oekraïne is vanaf het begin van het conflict door imperialistische krachten gesteund en Zelenskyi roept steeds vaker om meer hulp uit het Westen, eerst met langeafstandsraketten, daarna met tanks en nu met gevechtsvliegtuigen. Naast de miljarden aan wapens hebben de imperialisten zich het afgelopen jaar verlaagd tot terrorisme, door de Nordstream-pijpleiding op te blazen en terroristische aanslagen te plegen op Russisch grondgebied.

De alliantie VS/EU/NAVO is bereid om de arbeidersklasse van hun eigen landen te vernietigen om Rusland te ondermijnen, de regio te destabiliseren en een weg te banen voor territoriale verovering. Veel burgers voelen de werkelijke gevolgen van het ongebreidelde militarisme in de VS, het VK, Frankrijk en in heel Europa in de vorm van bezuinigingen en inflatie. Terwijl veel liberale krachten op oorlog aansturen, is het de arbeidersklasse die de prijs betaalt. De Amerikaanse president Joe Biden heeft toegezien op het sturen van meer dan 100 miljard dollar aan materieel naar Oekraïne, op een moment dat Amerikanen geconfronteerd worden met ontslagen, loonsverlagingen en groeiende onrust.

Een overwinning van het VS/EU/NAVO-blok in de huidige oorlog zou een ramp betekenen voor de anti-imperialistische strijd in de wereld. Het zou waarschijnlijk leiden tot het uiteenvallen van Rusland en de openstelling van haar hulpbronnen voor volledige exploitatie door het westerse imperialisme. De verwijdering van Rusland als militair obstakel zou de oorlogsdrift van de VS tegen de Volksrepubliek China aanwakkeren, ter voltooiing van hun doel om de Euraziatische landmassa te domineren. De proxy-oorlog tegen Rusland is onlosmakelijk verbonden met de oorlog tegen China.

Het falen van zoveel marxistische groeperingen in alle tradities om zich te verzetten tegen de imperialistische oorlog tegen Rusland is een historische mislukking. Deze mislukking biedt echter de gelegenheid aan werkelijk anti-imperialistische krachten om zich te verenigen en de traditionele sektarische scheidslijnen te overwinnen. Op deze manier is de opbouw van de strijd tegen de oorlog tegen Rusland een springplank naar de wederopbouw en vereniging van de internationale communistische beweging en naar de uiteindelijke overwinning van het socialisme!

De nederlaag voor de door de NAVO geleide imperialistische alliantie! Overwinning voor het verzet! Geen medewerking aan de imperialistische oorlog!

Zannekinbond ondertekende en vertaalde vanuit de Engelse taal de bovenstaande verklaring van het collectief Marxist Speak Out. Marxists Speak Out is een netwerk van marxistische groepen uit de hele wereld om internationaal de communistische krachten te bundelen die een Russische overwinning op de NAVO steunen en de Russisch sprekende gebieden steunen die ervoor gekozen hebben zich los te maken van Oekraïne. Alle groepen in ons netwerk zijn tot dit standpunt gekomen op basis van de analyse dat Rusland geen imperialistische macht is, maar zelf slachtoffer is van imperialistische agressie. Wij veroordelen ook de capitulatie van zoveel vermeende communisten voor de propaganda van hun eigen bourgeoisie die weigeren een Russische overwinning te steunen.

Sinds maart 2022 is onder de vlag van dit netwerk een reeks panels en verklaringen uitgegeven.

Contact:
Email: nowaronrussiaandchina@proton.me
Facebook: Marxists Speak Out Pagina
Twitter: @Marxists_Speak