Label: Atlantisme

Systeemcrisis in Oost-Europa

Centrum en periferie In het licht van de aanhoudende oorlog met Rusland heeft het Westen de grootst mogelijke moeite om niet alleen de door haar gedomineerde wereldorde, maar ook haar eigen periferie onder controle te houden. In West-Europa bestaat er een hardnekkige, paternalistische visie op de “nieuwe lidstaten” uit Centraal- en Oost-Europa (de voormalige Comecon- en Waschaupactlanden), dat een stereotype neerzet van naïeve kinderen die misschien nog niet helemaal zijn opgevoed in de neoliberale leer, maar die in ieder geval wel uiterst dankbaar (zouden moeten) zijn dat het “vrije Westen” hen heeft bevrijd van het boosaardige Rusland en het meedogenloze […]

Lees verder ...

Militarisme versus kleinburgerlijk pacifisme? Geen van beide!

Andermaal was de haven van Antwerpen-Brugge in de voorbije dagen het toneel van de landing van Amerikaans militair materieel, in het kader van de operatie “Fort to Port” 2022. Drie schepen werden in de Vlaamse haven verwacht en het Belgisch marionettenleger ondersteunde daarbij de roulatie en de levering van het materieel, onder toezicht van de Verenigde Staten. Het materiaal en de wapensystemen die afkomstig zijn uit het Texaanse Fort Hood, werden naar Polen doorgestuurd via het spoor en wegtransport. Het Amerikaanse materieel werd opgesteld in een gebied dat “Tijdelijke Militaire Zone” werd genoemd in de haven van Antwerpen. België werkt […]

Lees verder ...

Rechts en links, sinds 1989 de twee armen van het neoliberale monster

Diego Fusaro      Zowel ter rechterzijde als ter linkerzijde was men door kortzichtigheid of kwade trouw niet in staat de werkelijke historische betekenis van 1989 te begrijpen als de triomf van het Amerikaanse kapitalisme over alle vormen van cultureel, politiek en economisch verzet. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd het zogenaamde “neofascisme” grotendeels geconfigureerd als een middel tot serviele Atlanticistische en anti-Sovjet normalisatie, functioneel voor het opgeven van elk anti-imperialistisch verzet en de integrale reflux van de rechtervleugel naar het winnende kapitalisme. Op links had zich geleidelijk een convergerende dynamiek van domesticatie van kritische intelligenties voltrokken; een dynamiek […]

Lees verder ...