Zannekinbond

Schaf de monarchie af!

  “De monarchie heeft haar autoriteit nodig om zich onbetwist te kunnen handhaven in haar geprivilegieerde positie. Ze behoudt haar autoriteit echter alleen onbetwist zolang ze een vertrouwenspersoon lijkt te zijn van bevoorrechte groepsbelangen van de bezittende klasse en tegelijkertijd van het algemeen belang. Bovenal geven de bevoorrechte belangen van de bezittende klasse haar stabiliteit en steun; omdat zij de monarch zien als de borg van hun prerogatieven, hij wordt  het symbool van hun gevoel van bestaan. De eigen belangen van de bezittende klasse waren steeds zo nauw verweven met de belangen van de monarchale familie dat ze samen met […]

Lees meer

Dienstplicht binnen Belgisch NAVO-verband?

Dienstplicht binnen Belgisch NAVO-verband? Het Belgisch federaal departement Defensie, ook wel het Belgisch leger, staat in voor wat men noemt “de bescherming van de strategische belangen van België” en het behoud van de integriteit van het Belgisch grondgebied. Het is de facto een beroepsleger, want de dienstplicht werd op 5 februari 1995 opgeschort (niet afgeschaft). Opperbevelhebber is het Belgisch staatshoofd, daarin bijgestaan door de stafchef van de Generale Staf. België behoort tot één van de stichtende leden van het Westers NAVO-bondgenootschap in 1949. Binnen de schoot van dit bondgenootschap nam het belang van nationale militaire veiligheid ten aanzien van de […]

Lees meer

Zannekinbond op de Internationale Vredesconferentie in Rome (27-28 oktober)

Op 27 en 28 oktober nam Zannekinbond deel aan de Internationale Vredesconferentie in Rome, waarin 40 organisaties uit 25 landen participeerden. Het programma werd gevuld door toespraken, interventies en discussies, waarna een gemeenschappelijke slotverklaring werd aangenomen. De internationale pers was aanwezig op de conferentie. Press TV maakte de volgende reportage: Een delegatie van Zannekinbond was aanwezig. Onze afgevaardigde gaf ook een toespraak die men via deze stream kan bekijken (vanaf 32:20 min). We publiceren hier tevens de integrale tekst van de toespraak: Dear attendees of the conference, I come here as the representative for the Flemish organization and think thank Zannekinbond. […]

Lees meer

Slotverklaring van de Vredesconferentie van Rome [28 oktober 2023]

Afgevaardigden van 40 organisaties en individuen uit 25 landen kwamen op 27-28 oktober 2023 samen in Rome om te discussiëren over de oorzaken van de huidige oorlog in Oekraïne, de impact van de oorlog op de internationale vrede, de gevaren voor onze mensen en de taken van de beweging voor een rechtvaardige en permanente vrede. Onze conclusies: Het agressieve beleid van de Verenigde Staten en haar naaste bondgenoten (het Westen) is de hoofdoorzaak van de oorlog in Oekraïne en duwt, zoals we in Palestina zien, de mensheid naar de rand van een derde wereldoorlog. Om een unipolaire wereldorde te handhaven […]

Lees meer

Internationale Vredesconferentie: Stop de Derde Wereldoorlog!

Op 27 en 28 oktober vaardigt Zannekinbond een delegatie af op de Internationale Vredesconferentie “Stop de Derde Wereldoorlog!” in Rome. We publiceren hier nogmaals de oproep van het initiatief: “De botsing tussen Rusland en Oekraïne, als gevolg van de directe betrokkenheid van de NAVO, dreigt een derde wereldoorlog te ontketenen. De Euro-Atlantische elites rechtvaardigen hun directe steun aan het marionettenregime in Kiev als ‘noodzakelijk om de Russische agressie af te slaan’. In werkelijkheid is de echte agressor de VS-NAVO-EU-coalitie, die van het uiteenvallen van de Sovjet-Unie profiteerde om heel Oost-Europa economisch en politiek te onderwerpen om Rusland te omsingelen en […]

Lees meer

De oprichting van Israël is een catastrofe voor de mensheid

Door Ibrahim Naoum Ebeid.   Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog begonnen de Westerse mogendheden met het opzetten van een Joodse staat in Palestina. Groot-Brittannië en Frankrijk zaten achter deze gruwelijke en onmenselijke daad toen ze het Sykes-Picot akkoord uitvaardigden om Syrië in ministaatjes of divisies te verdelen, Palestina werd onder Brits Mandaat geplaatst en de vrije immigratie van Joden begon Palestina binnen te stromen, aangemoedigd en vergemakkelijkt door de Mandataire macht ondanks het protest en bezwaar van de Palestijnen die de meerderheid vormden terwijl de Joodse inwoners onbeduidend waren en niet meer dan 6% van de bevolking bedroegen. […]

Lees meer

De nederlaag van het westerse individualisme

Door Pascal Tripier-Constantin Pascal Tripier-Constantin is leraar lichamelijke opvoeding en sport, voedingsdeskundige en afgestudeerd aan het Institut d’Études Politiques te Aix-en-Provence. Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Een speciale militaire operatie die in werkelijkheid overeenkomt met een aanzwengeling van het machtsevenwicht tussen de westerse mogendheden – geschaard onder de banier van de Amerikaanse NAVO – en de historische Eurazische macht van Rusland. Deze tegenstelling is niet nieuw. Reeds in 1835 begreep Alexis de Tocqueville helder het lot van deze twee grote landen: “Hun uitgangspunten zijn verschillend, hun wegen zijn verschillend; en toch lijkt elk van beiden opgeroepen […]

Lees meer

Gemeenschappen tegen EVRAS: de sociaal-conservatieve strijd is een antikapitalistische strijd

Het rommelt stevig bij onze zuiderburen in de Franstalige gemeenschap. Vorig weekend protesteerden duizenden demonstranten in Brussel tegen het EVRAS-decreet (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle), dat stipuleert dat kinderen en jongeren voortaan seksuele opvoeding zullen krijgen over onderwerpen als genderidentiteit, transseksualiteit en LGBTQIA+. Daarvoor waren er al kleinere protestacties, gaande van betogingen tot concrete (en soms verregaande) militante acties tegen individuele scholen. Volgens de liberale regimepers zou het gaan om amper twee uurtjes seksuele opvoeding per jaar, respectievelijk te doceren in het zesde leerjaar en in het vierde middelbaar. Die zouden nodig zijn om de jeugd “weerbaar […]

Lees meer

Wanneer systeemknechten naar het “roodbruin” etiket grijpen…

Ondanks haar kritiek op de staat als het politieke orgaan van de heersende klassen, ondanks haar internationalisme, ontwikkelde de hoofdstroom van wat als politiek “links” omschreven wordt, in het Westen haar actie binnen de staat: ze probeerde de macht te grijpen en uit te oefenen op het niveau van de staat, ze investeerde in vernieuwende wetgeving en in de verdediging en bevordering van volwaardig staatsburgerschap voor de werkende klasse die daar voorheen van was uitgesloten. Bij dit links was er een impuls om de staat te beschouwen als een politieke structuur die gedemocratiseerd kon worden, zij het moeizaam: terwijl supranationale […]

Lees meer

Niger werpt het Franse neokolonialisme omver

Door Brecht Jonkers De omverwerping van de door Frankrijk gesteunde regering van Mohamed Bazoum in Niger op 26 juli kan misschien worden vergeleken met de nederlaag van de Apartheid in Zuid-Afrika bijna dertig jaar geleden. Bazoum bekleedde niet alleen de functie van president van Niger, maar was ook voorzitter van de neoliberale agenda-stimulerende West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (UEMOA). De afkeuring onder de bevolking van Niger was zeer hoog. Dat betekende niet dat hij een bijzondere rol vervulde in de West-Afrikaanse politieke constellatie. In veel opzichten kan Bazoum worden gezien als een typische exponent van de reguliere politiek in veel […]

Lees meer
Follow by Email
Facebook
Twitter
Telegram
VK
VK
VK