Toespraak van de eerste secretaris van de communistische partij van Oekraïne, Pjotr Simonenko, op de XXIIe bijeenkomst van communistische en arbeiderspartijen, Havana (Cuba), oktober 2022.

Beste kameraden!

Namens de Communistische Partij van Oekraïne heet ik de deelnemers aan de 22e Internationale Vergadering van Communistische en Arbeiderspartijen van harte welkom. De partij is illegaal verboden in mijn land, waar onze kameraden en gelijkgestemden politieke vervolging, arrestatie en fysiek geweld ondervinden van het heersende neonazi-Oligarchische regime, een regime dat in wezen reactionair en fascistisch is.

We zijn hier op het Eiland van de Vrijheid in een moeilijke tijd. De krachten van het internationale imperialisme, de haaien van de mondialisering, nemen in hun strijd om de politieke kaart van de wereld te hertekenen, voor de markten van grondstoffen en basisproducten, hun toevlucht tot elke methode en fungeren in feite als aanstichters van de Derde Wereldoorlog. De tragedie is dat reactionaire krachten actief gebruik maken van neonazisme en neofascisme om hun doelen te bereiken.

Uit de analyse van de internationale situatie blijkt een toenemende agressiviteit van het imperialisme en een dramatische verscherping van zijn interne tegenstellingen op twee gebieden:

  • De ideologische: tussen het imperialistische Westen onder leiding van de VS en het communistische China dat zij, na de ineenstorting van de USSR, beschouwen als “een kwaadaardig rijk”, evenals Vietnam en Cuba;
  • De VS willen hun hegemonie en de wereldorde waarin zij een dominante rol spelen, behouden.

De VS creëren nieuwe militaire blokken in Zuidoost-Azië, wakkeren de spanningen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika aan en voeren een agressief beleid om Oekraïne tegen Rusland en Taiwan tegen China te gebruiken. Pelosi’s provocerende bezoek aan Jerevan en haar beloften van steun aan Armenië leiden onvermijdelijk tot een verbreding van het conflict in de Kaukasus tussen Armenië en Azerbajdzjan. De situatie in Centraal-Azië is zorgwekkend (het recente conflict tussen Tadzjikistan en Kirgizië).

Na het uiteenvallen van de USSR waren het de Verenigde Staten en Groot-Brittannië die op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie een neofascistische staat creëerden en de belangrijkste sponsors en begunstigden ervan werden.

De hervormingen die zij Oekraïne oplegden, gaven het kapitaal controle over alle gebieden van het sociale leven en zorgden voor de totale controle van de multinationals over het sociaaleconomische leven van het land, waardoor de materiële basis werd gelegd voor de komst en de bevestiging, na de gewapende staatsgreep van februari 2014, van de macht van de meest reactionaire krachten: de compradorbourgeoisie, geallieerd met de neofascisten en de georganiseerde misdaad.

Het waren deze krachten in Oekraïne die alle sociale verworvenheden en economische soevereiniteit vernietigden en leidden tot een verregaande verarming van de samenleving.

Het is door deze krachten dat de VS een verticale marionettenstructuur vormde en externe controle over het land invoerde.

Het is via deze krachten dat de VS een broederlijke burgeroorlog in Oekraïne heeft ontketend, een oorlog tegen de burgers van Donbass die hun grondwettelijke rechten en vrijheden verdedigen. Het waren deze krachten die, in opdracht van de Amerikaanse heersende kringen, de burgeroorlog in Donbass deden uitgroeien tot een oorlog tegen Rusland.

In feite is de mensheid al meegesleurd in een nieuwe wereldoorlog. Ik wil een van de vele tragische parallellen trekken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Europa voor Hitler in de oorlog tegen de USSR. Vandaag levert Europa, in het belang van de Verenigde Staten, wapens aan het pro-fascistische regime in Oekraïne en versterkt het het financieel.

De voortzetting van dit beleid zal onvermijdelijk leiden tot de uitbreiding van het strijdtoneel tot het grondgebied van de EU.

Agressieve pogingen van sommige nieuwe Europese landen, met name Polen, Hongarije, Roemenië en de Baltische staten, om de grenzen van na de Tweede Wereldoorlog te herzien, zullen dit proces alleen maar versnellen.

De voormalige minister van Buitenlandse Zaken van Roemenië, Marga, verklaarde onlangs onomwonden: “Oekraïne bevindt zich binnen onnatuurlijke grenzen. Het zou gebieden moeten afstaan: Transkarpatië aan Hongarije, Galicië aan Polen, Boekovina aan Roemenië. Dit zijn de gebieden van andere landen.

De Amerikaanse senator Lindsey Graham zei cynisch dat Oekraïne met Amerikaanse wapens Rusland tot de laatste man zal bestrijden.

In Oekraïne sterven burgers, onschuldige mensen, oude mensen, vrouwen en kinderen. Het is een tragedie.

Het toenemende reactionaire karakter van het moderne imperialisme is het resultaat van verschillende factoren die hebben geleid tot de neergang van de arbeidersbeweging en de verzwakking van de communistische en arbeiderspartijen.

De Oekraïense communisten zijn van mening dat het bij het uitwerken van de tactiek van onze acties en het definiëren van de belangrijkste gebieden van strijd noodzakelijk is uit te gaan van de constatering dat de moderne correlatie van krachten in de wereld is verschoven ten gunste van de reactie met behulp van het fascisme.

Door tweedracht te zaaien binnen de arbeidersklasse, met behulp van marionetten-, neofascistische en neonazistische regimes, intensiveert het imperialisme de uitbuiting van landen en volkeren en vernietigt het de grondslagen van de volksdemocratie en een rechtvaardige wereldorde.

Moderne mondiale trends en voortdurende economische crises verminderen helaas het revolutionaire potentieel van de beginselen van het proletarisch internationalisme en ondermijnen de eenheid van de arbeidersklasse. Dit gebeurt ook in Oekraïne, waar een speciale oorlogsklasse van de “arbeidersklasse” wordt gecreëerd, die leeft van de oorlog en zich niet kan voorstellen zonder oorlog.

Het door de VS en Groot-Brittannië en hun politieke satellieten geïnitieerde sanctiebeleid verslechtert onvermijdelijk het leven van de gewone mensen, verzwakt het economisch potentieel van de staten, veroorzaakt werkloosheid en vergroot bijgevolg de sociale onrust en verbrokkelt helaas de arbeidersbeweging. Het wereldimperialisme gebruikt al deze verschijnselen als wapen in de klassenstrijd.

Wat zien we vandaag de dag in Europa en de VS? De prijzen en tarieven zijn vele malen verhoogd. Bedrijven gaan dicht, mensen verbranden publiekelijk gas-, elektriciteits- en waterrekeningen, organiseren protestacties tegen hun regeringen en eisen onder meer dat er een einde komt aan de waanzin van de sancties en de oorlog in Oekraïne. Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van de militarisering van de economie, de politiek en de mediahysterie rond een kernoorlog.

Ik ben ervan overtuigd dat de communistische en arbeiderspartijen de economische en sociale eisen van het volk moeten kanaliseren in de politieke strijd. De strijd tegen de dreiging van het fascisme en een verandering van het sociale systeem dat dit voortbrengt, d.w.z. het kapitalistische systeem als zodanig.

Vandaag de dag verliezen de progressieve krachten, dat moeten we eerlijk toegeven, de cognitieve strijd om de geesten van de mensen. Het is onze taak om het te overwinnen. Dit is de enige manier om de catastrofe van een derde wereldoorlog te voorkomen.

In die zin geloof ik dat wij, de communistische en arbeiderspartijen, in het kader van de doelstellingen en taken van onze bijeenkomst en gezien de situatie in de wereld en de noodzaak om te strijden voor het einde van de oorlog en de vestiging van een rechtvaardige wereldorde, onze inspanningen moeten concentreren op de volgende gebieden:

  • versterking van onze solidariteit, solidariteit met andere progressieve krachten in de strijd tegen het neofascisme en de aanstichters van een derde wereldoorlog;
  • een systeem van waarheidsgetrouwe publieke informatie organiseren over wat er vandaag in Oekraïne gebeurt, hoe het Europa bedreigt en hoe het de mensheid bedreigt;
  • de mensen uitleggen dat de burgeroorlog in Donbass (2014-2022), net als de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, door profascistische regimes in Oekraïne is uitgelokt en ontketend op verzoek en in het belang van de Verenigde Staten, om een bruggenhoofd te creëren voor de ontmanteling en vernietiging van Rusland als geopolitieke rivaal;
  • de strijd tegen elke poging om de nazi-ideologie te verheerlijken te intensiveren door de ware geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te herstellen;
  • steunen (zonder af te wijken van onze ideologische beginselen) degenen die een vreedzame oplossing en een einde aan de oorlog in Oekraïne bepleiten, ongeacht hun politieke kleur. Dergelijke politici en krachten bestaan in elk land.

Ook ben ik van mening dat op het niveau van de nationale parlementen en het Europees Parlement al het mogelijke moet worden gedaan om de provocerende acties van de Verenigde Staten en hun bondgenoten in de regio Azië-Stille Oceaan tegen China te neutraliseren. Samen met de oorlog in Oekraïne en de mogelijke rechtstreekse confrontatie tussen de kernmachten China en de VS, vooral in de context van de verklaringen over de Russische “nucleaire dreiging”, zouden de ergste voorspellingen helaas kunnen uitkomen.

Beste kameraden!

De strijd om een einde te maken aan de door de multinationals en hun handlangers in de regeringen van de Europese staten en daarbuiten ontketende broederoorlog in Oekraïne, de oorlog waarbij de door Washington geleide NAVO in feite partij is in het conflict (levering van wapens, munitie en training van de Oekraïense strijdkrachten, financiering en controle van de militaire campagne) is de strijd om een Derde Wereldoorlog te voorkomen, die slechts een stap verwijderd is. We moeten alles doen om het te voorkomen.

Ik dank u nogmaals voor de gelegenheid om de deelnemers aan deze internationale bijeenkomst toe te spreken en vertrouwen uit te spreken in onze overwinning, een overwinning van “licht” op “duisternis”.

Bron: Euskal Herria-Donbass Elkartasun Komitea & Marx 21 / Associazione Politico Culturale