Tag: vredesbeweging

NAVO-militarisme of kleinburgerlijk pacifisme? Geen van beide!

Andermaal was de haven van Antwerpen-Brugge in de voorbije dagen het toneel van de landing van Amerikaans militair materieel, in het kader van de operatie “Fort to Port” 2022. Drie schepen werden in de Vlaamse haven verwacht en het Belgisch marionettenleger ondersteunde daarbij de roulatie en de levering van het materieel, onder toezicht van de Verenigde Staten. Het materieel en de wapensystemen die afkomstig zijn uit het Texaanse Fort Hood, werden naar Polen doorgestuurd via het spoor en wegtransport. Het Amerikaanse materieel werd opgesteld in een gebied dat “Tijdelijke Militaire Zone” werd genoemd in de haven van Antwerpen. België werkt […]

Lees meer

Oekraïne: De kroniek van een niet aangekondigde oorlog (*)

Miel Dullaert In Oekraïne is er na WOII en Joegoslavië, een tweede oorlog bezig op het Europees continent. Elke weldenkende mens veroordeelt de Russische invasie. De territoriale integriteit van een land werd brutaal geschonden. Er zijn grote vluchtelingenstromen met even zovele menselijke drama’s. Rusland werd er terecht voor veroordeeld in de Verenigde Naties. Maar, ooit zei een bekend Vlaams (overleden) journalist “betraande ogen beletten je goed te zien”. Dus, in wat volgt geven we een aantal opiniemakers die een ander geluid doen horen dan de pers- en mediapropaganda van vandaag. Ex-Amerikaans ambassadeur George Kennan: dertig jaar geleden waarschuwde hij al […]

Lees meer

Geen oorlog tussen de volkeren van Europa! Geen vrede met het wereldkapitaal!

De Russische interventie in Oekraïne wordt door de westerse huilebalken voorgesteld als een niet te rechtvaardigen schending van het internationaal recht. Men had graag gezien dat deze goede gewetens hetzelfde hadden gedaan toen de Atlantische leiders agressieoorlogen leidden tegen Joegoslavië, Irak, Libië, Syrië… Ten tijde van de bombardementen met verarmd uranium op Servië moedigden dezelfde mensen deze NAVO-operatie in naam van de mensenrechten in het hart van Europa aan. De “humanitaire oorlog” legitimeerde vele gruwelen. De EU en de Verenigde Staten, waardige vertegenwoordigers van het meest agressieve globalisme, kunnen de pacifist uithangen. Maar het houdt niemand voor de gek. Rusland […]

Lees meer