Categorie: Allerlei

Guldensporenslag 11 juli: Vlaamse strijd = anti-imperialistische klassenstrijd

Op 11 juli herdenken we de Guldensporenslag uit 1302 waarbij het Vlaams stadsproletariaat -voornamelijk bestaande uit de ambachten en gilden opgebouwd voetvolk- een tactische overwinning boekte tegen een Frans bereden ridderleger op de Groeningekouter nabij Kortrijk. Deze datum kwam in de loop van de negentiende eeuw tevens symbool te staan voor het streven van de Vlaamse volksgemeenschap naar meer culturele en politieke autonomie nadat zij na 1830 willens nillens was opgenomen in de Belgische bourgeoisconstructie, een monsterverbond tussen het oude katholieke plattelands-establishment en de liberale nieuwe stedelijke burgerij. De feestdag van de Vlaamse Beweging valt dus samen met een historische […]

Lees meer

Congo en Lumumba: Belgische hypocrisie à volonté

Recent bezocht een Belgische delegatie onder leiding van Filip van België, koninklijk uithangbord van de Belgische kapitaalselite, en zijn speechschrijver Alexander De Croo de voormalige kolonie Congo. Hierbij werd -in aanloop naar de Congolese nationale feestdag op 30 juni- een voorzichtige spijtbetuiging uitgedrukt ten aanzien van de Congolezen voor het leed tijdens de koloniale periode. Voorzichtig, omdat het regime weet dat in dit tijdperk van liberale excuus-cultuur enerzijds en budgettaire beperkingen anderzijds, hier ook een Congolese eis tot schadevergoeding kan op volgen. In de verwoording van de spijtbetuiging door het Belgisch regime valt een verwijzing naar de legendarische toespraak van […]

Lees meer

Een weerbare werkende klasse: de burgerlijke ondermijning van gezonde lichaamscultuur

Er is nood aan een debat omtrent opvoeding en weerbaarheid binnen de maatschappij in het algemeen en bij diegenen die beweren op te komen voor de werkende klasse in het bijzonder. De wetgeving op de beteugeling van alcoholmisbruik kwam mede tot stand door de kwalijke gevolgen die de arbeidersklasse onderging in haar welzijn als gevolg van drankmisbruik na uitbetaling van dag- en weeklonen. De zorgen over alcoholgebruik namen in de 19e eeuw toe, doordat er voor het eerst echt omvangrijke verslavingsproblematiek ontstond, vooral onder arbeiders. Het (overmatig) alcoholgebruik van de arbeiders leidde bijvoorbeeld tot grote frustratie bij huisvrouwen. Gemiddeld werd […]

Lees meer

De VS hebben het conflict tussen Europa en Rusland op de spits gedreven

Dr. Staf Henderickx (*) Naast Oekraïne is de grote verliezer Europa, en dan vooral Duitsland. Europa is in de val getrapt die de Verenigde Staten in 2008 hebben gespannen. Ondanks het feit dat Frankrijk en Duitsland toen niet akkoord gingen Oekraïne te beloven dat het lid van de NAVO mocht worden, heeft de Amerikaanse delegatie dat tegen hun wil in doorgedrukt. Het Pentagon wist maar al te goed dat dat tot een conflict met Rusland zou leiden. De economische relaties tussen Duitsland en Rusland zijn sinds de val van de Muur voortdurend toegenomen. Vladimir Poetin ontving Angela Merkel met rode rozen. Duitsland heeft een […]

Lees meer

Alleen de rijken hebben geen thuisland

Na decennia van kapitalistische aanvallen op syndicalisme, sociale regelgeving en publieke goederen, is het laatste wat we moeten doen, naar rijke elites kijken als onze weldoeners. In deze tijd van laatkapitalistische globalisering krijgen we in toenemende mate een stam van mobiele “global villagers” die zich waarschijnlijk als wereldburgers zullen identificeren. Dit is het beeld van individualistische hoogvliegers die aan de winnaarszijde van de laatkapitalistische globalisering staan en een wereld zonder grenzen willen. Zij leven in hun “global citizen bubble” en hechten meer waarde aan individuele autonomie en mobiliteit dan aan lokale en nationale gehechtheid, gemeenschap en samenhorigheid. Niet alleen vergt […]

Lees meer

8 mei – Kunst in verzet – Ernst Niekisch en het antifascisme

8 mei, herdenking van de capitulatie van nazi-Duitsland. De Duitse revolutionair en nationale bolsjewiek Ernst Niekisch waarschuwde zijn ganse politiek actieve leven tegen het fascisme. Zelfs in Vlaanderen, waar hij August Borms destijds -tevergeefs- de raad gaf om niet de zijde van Hitler-Duitsland te kiezen. Niekisch werd als Duitse patriottische uitgever van het blad ‘Widerstand’ en overtuigd aanhanger van een socialistisch Europees rijk van “Vlissingen tot Vladivostok” door de nationaalsocialisten vervolgd wegens “literair hoogverraad” en tot levenslange hechtenis veroordeeld. Hij werd in 1945, ondertussen blind en half verlamd, bevrijd door het Rode Leger en schreef na de Tweede Wereldoorlog onder […]

Lees meer

Rond het Vlaamse Probleem

Meer dan een eeuw geleden, schreef Paul Van Ostaijen de onderstaande tekst. Het is een reflectie vanwege één van onze grootste Vlaamse dichters over Vlaanderen en socialisme, over (inter)nationalisme en solidariteit, klassenstrijd,… Ondanks een ander tijdperk en het gedateerde en bij wijlen ietwat moeilijk leesbaar taalgebruik, kan de lezer er een aantal opvallende gelijkenissen met de huidige Belgische politieke toestand in ontwaren. Met de Zannekinbond hechten we er belang aan om lang vergeten of relatief onbekende bijdragen uit die beginjaren van de radicale Vlaamse strijd –mits aandacht voor het tijdsperspectief- terug in de aandacht te brengen. Hier liggen de fundamenten […]

Lees meer

Hoezo, geen antikapitalisme?

Miel Dullaert Enkele weken geleden verscheen het boek van prof. em. sociologie (VUB) Mark Elchardus “Reset”, over identiteit, gemeenschap en democratie” (*). Er worden nuttige, belangrijke en betwistbare argumenten over maatschappelijke kwesties uitvoerig besproken. Over liberalisme, gemeenschap, klassenstrijd, migratie, mensenrechten, volkssoevereiniteit… Het is Elchardus’ Magnum Opus van decennialang doceren, wetenschappelijk onderzoek, en zijn rol als voorzitter van de Vlaamse tak van de socialistische mutualiteit. Prof. Mark Elchardus is gepokt en gemazeld in de sociaaldemocratie. De man was vijftien jaar lang (1995-2010) voorzitter van de Vlaamse vleugel van de socialistische mutualiteit, bestuurslid van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de […]

Lees meer

De komende botsing van beschavingen

Door Artjom Loekin, universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Far Eastern Federal University in Vladivostok, Rusland. Volg hem op Twitter @ArtyomLukin Vaak wordt beweerd, vooral door mensen in het Westen, dat de huidige geopolitieke rivaliteit niet kan worden vergeleken met de Koude Oorlog, omdat er geen sprake is van een botsing van ideologieën. Het communisme is overwonnen en de kapitalistische triomf is eeuwig. Hun visie is er een van het “einde van de geschiedenis”, zoals verkondigd door de geleerde Francis Fukuyama. Het probleem is dat Fukuyama de triomf van de liberale democratie al meer dan drie decennia geleden heeft afgekondigd. […]

Lees meer

De eenheid tussen “rechts” economisch liberalisme en “links” cultureel liberalisme – Jean-Claude Michéa

Inleiding tot het denken van Jean-Claude Michéa T. BOUQUET, 17 december 2021    Jean-Claude Michéa is een Franse filosoof. Zijn werk, dat meer dan een kwart eeuw beslaat en een vijftiental boeken omvat, vormt een kritische analyse van de “liberale beschaving” (1). Ik ontdekte hem begin 2017, toen zijn boek ‘Notre ennemi: le capital’ (2) uitkwam. Voor het eerst was er iemand die mij de hedendaagse samenleving uitlegde op een duidelijke, allesomvattende manier die overeenstemde met wat ik aan het bekijken was. De filosofische logica die schuilgaat achter de schijnbare chaos van de moderne wereld wordt kristalhelder wanneer je Michéa […]

Lees meer